Екип

Евелина Чанева – психолог

 • Магистър психолог (Бакалавърска степен по специалност „Психология” и магистърска по специалност „Приложна психология” )
 • ЕЕГ Биофийдбек терапевт – преминала е обучение в метода на невротренинг терапията и работи с възрастни и деца
 • Член на ДПБ (Дружество на психолозите в България)
 • Преминала е обучение по ФОКУСИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ КРАТКА ТЕРАПИЯ в Русенски университет “Ангел Кънчев” и адаптирания към деца и родители метод „Детски умения“
 • Позитивен психотерапевт – преминала е базисно и продължава на майсторско ниво обучение по ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към ДППБ /Дружество по позитивна психотерапия България/
 • Квалифициран СУГЕСТОПЕДАГОГ – преминала е обучение по Сугестология и Сугестопедия към БУ „Проф. Д-р Асен Златаров“
 • Преминала е обучение по Монтесори Метод при Г. Уайнър (председател на АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ – РЪКА ЗА РЪКА, гр. София)

Има интереси във възрастовата, педагогическа и социална психология.

Работи успешно и с деца от ранна училищна възраст с проблеми в усвояване на учебния материал , следствие от когнитивни или интелектуални проблеми, както и с деца с хиперактивно поведение , характеризиращи се с неустойчиво внимание, слаби паметови възможности, проблеми с фината моторика и пространствената ориентация.

Владее техники, практики и способи за въздействие на състоянието при деца от аутистичния спектър.

Анна-Мария Аргирова – логопед

 • Магистър логопед (магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“)
 • ЕЕГ Биофийдбек терапевт – преминала е обучение в метода на невротренинг терапията и работи с възрастни и деца
 • Квалифициран сугестопедагог – преминала е обучение по Сугестология и Сугестопедия към БУ „Проф. Д-р Асен Златаров“
 • Квалифициран терапевт по метода за звукостимулация „The listening program“
 • Учредител и член на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Защита на правата на хората с Аутизъм в България
 • Преминала е множество обучения, сред които: обучение по Монтесори метод при Г.Уайнер (председател на Асоциация Монтесори „Ръка за Ръка“); „Терапия на гълтането като орално-моторна техника за постановка на звукове“; „Въведение в метода „Детски умения“ и др.
 • Участие в множество семинари и конференции, сред които: Международна логопедична конференция на тема: „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“; семинар на тема: „Оптимизиране на ранното детско развитие – най-новите научни изследвания, реализирани в практиката“, Интердисциплинарна научна конференция на тема: „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина“

Има интереси в ранното детско развитие и работи с деца от всички възрасти, включително и от най-ранна възраст в посока превенция, диагностика и корекция на езикови и говорни нарушения. Работи успешно с деца с различни увреждания – физически, неврологични, психични.