Хармонично развитие на детето – методиката на Глен Доман

Евелина Димитрова

Кой е Глен Доман? Физиотерапевт и един от основателите на Института за развитие на човешкия потенциал във Филаделфия. През 1940 г. завършва Пенсилванския Университет и е един от първите, които […]

Оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на детето

Евелина Димитрова

Готово ли е вашето дете да навлезе в периода на предучилищното детство? Кои са нормите и кои са най-характерните трудности при 3-4 годишните деца? Какво да правим при установяването на конкретен дефицит? Уменията за езиково общуване играят важна […]