Консултации на родители

Евелина Чанева
Консутиране родители

Понякога те се опитват да Ви кажат нещо на непознат за Вас език и очакват разбиране – ние можем да Ви помогнем. 

 • Кризи на възрастта
 • Трудности при възпитанието
 • Занижена самооценка
 • Проблеми в общуването
 • Конфликтни отношения
 • Липса на самостоятелност и интереси
 • Бягства от училище и вкъщи
 • Страхове
 • Срамежливост, неувереност, комплекси
 • Лъжи, кражби (девиантно поведение)
 • Агресия и автоагресия
 • Психосоматични нарушения
 • Трудности в адаптацията
 • Затруднена комуникация
 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на родител, развод, нов партньор на родителя
 • Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания
 • Смяна на местоживеене или училище
 • Отношения в училище

Свържете се с нас