Оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на детето

Евелина Чанева

Готово ли е вашето дете да навлезе в периода на предучилищното детство?

Кои са нормите и кои са най-характерните трудности при 3-4 годишните деца?

Какво да правим при установяването на конкретен дефицит?

Уменията за езиково общуване играят важна роля за осъществяването на взаимодействието на детето с околния свят, включително за приобщаването му към сложно организираните социални норми. Развитието на детските умения за общуване от 0 до 5 годишна възраст е изключително интензивно и то протича успоредно с езиковото развитие. Към края на 4-тата си година децата показват такива езикови и комуникативни знания и умения, които им дават самочувствието, че са в състояние да участват активно в общуване както с възрастни и деца от обръжението им, така и с други – непознати или малко познати лица.

Диагностика и Превенция на Езика 3-4 е бърз тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на деца, чиято възраст е от 3;0 до 4;0 години (според индивидуалните особености на децата границата може да варира). Целта на методиката е ранно идентифициране на децата в риск, както и своевременното им насочване към специалисти и към програми за превенция на нарушенията в писмената реч. Тестът позволява ранно ориентиране в комуникативните и езикови трудности. Реализира се под формата на въпросник, чиито въпроси оценяват способностите в четири области:

Област 1: СОЦИАЛИЗАЦИЯ-КОМУНИКАЦИЯ

Област 2: ГРАФИЗЪМ

Област 3: РАЗБИРАНЕ

Област 4: ИЗРАЗЯВАНЕ

Заповядайте в Център за ранно и изпреварващо развитие -Умничета-

  • Оценката се прави от квалифициран специалист логопед!

Натиснете тук за да се свържете с нас.